Welkom bij BoatFocus

BoatFocus

Javakade 514

1019 SC Amsterdam

Tel.: 020 - 419 62 59

info@BoatFocus.com

BoatFocus' privacy beleid

BoatFocus hecht grote waarde aan privacy en bescherming van gegevens en informatie die daarmee samenhangen.

 

T.b.v. BoatFocus producten en diensten, registreert BoatFocus in haar systemen diverse (vertrouwelijke) gegevens over personen en vaartuigen en daarmee verband houdende andere gegevens.

 

BoatFocus respecteert daarbij de bepalingen in de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" (6 juli 2000), in de wandelgangen ook wel de "Wet op de Privacy" genoemd.

 

Dit betekent o.a.:

 

  • dat BoatFocus dergelijke gegevens opslaat op een wijze dat die informatie uitsluitend door BoatFocus en de geautoriseerde persoon/personen gebruikt kunnen worden.

 

  • dat BoatFocus alleen die gegevens registreert die nodig zijn voor het functioneren van BoatFocus systemen, producten en/of diensten. Zodra bepaalde gegevens niet meer nodig zijn, worden de betreffende gegevens permanent verwijderd uit BoatFocus' systemen.

 

  • dat BoatFocus deze gegevens niet openbaar zal maken en niet zal verkopen of ter beschikking zal stellen aan overheden en/of commerciële of niet-commerciële organisaties.

 

Het bovenstaande is ondergeschikt aan eventuele bepalingen in een (rechtsgeldig) gerechtelijk bevel van een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

 

Als u vragen heeft over het bovenstaande, nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met BoatFocus.